De week van de jonge mantelzorger


Vandaag (4 juni) is de week van de jonge mantelzorger gestart. Deze week staat in het teken van jongeren die opgroeien met, of zorg dragen voor een langdurig zieke, of verslaafde familielid of een familielid met een beperking. In deze week vinden er volop evenementen en bijeenkomsten plaats die aandacht vragen voor deze jongeren. Ook is het de start van de campagne van de Gemeente Amsterdam, genaamd ‘Jonge Mantelzorgers’ die te zien is in de stad en ook op social media.

Waarom de week van de jonge mantelzorger?

Veel jonge mantelzorgers hebben geen idee dat zij mantelzorger zijn, omdat zij gewend zijn aan de situatie. Jongeren praten ook niet graag over hun thuissituatie, waardoor het moeilijk wordt om dit onderwerp bespreekbaar te maken. Ook is het jongeren niet altijd helemaal duidelijk waar zij terecht kunnen voor hulp. Daarnaast blijkt ook dat de professionals in (jeugd)zorg, welzijn of onderwijs niet altijd de jonge mantelzorgers kunnen herkennen of  bereiken en hen daardoor ook niet kunnen wijzen op de ondersteuningsmogelijkheden die er voor hen zijn.

Onder andere om deze redenen is de week van de jonge mantelzorger gestart, om dit onderwerp onder de aandacht te brengen en om jonge mantelzorgers te (h)erkennen.

Lees op Jouw GGD meer informatie over mantelzorg en bekijk de website van de gemeente Amsterdam voor meer informatie over de week van de jonge mantelzorger.