Eén op de vier jongeren heeft een chronische aandoening


Ruim 1,3 miljoen kinderen en  jongeren hebben een chronische aandoening. Voor het eerst is in Nederland een nauwkeurige telling gedaan. In eerdere schattingen werd uitgegaan van een veel lager aantal.

Astma komt het meest voor, gevolgd door angst – en stemmingsstoornissen, ADHD, buikpijn en eczeem. Welke aandoeningen het meest voorkomen verschilt wel per leeftijd.

Het onderzoek laat ook zien dat kinderen en jongeren met een chronische aandoening net als hun ‘gezonde’ leeftijdsgenoten meedoen met school, sport en werk. Maar dit vraagt behoorlijk wat van de kracht en inzet van kinderen en jongeren zelf. En ze voelen zich hier niet altijd voldoende in ondersteund.

In vergelijking met hun ‘gezonde’ leeftijdgenoten, ervaren kinderen en jongeren met een chronische aandoening een lagere kwaliteit van leven, voelen zij zich in veel hogere mate door hun gezondheid belemmerd, hebben vaker minder vrienden dan ze zouden willen en maken zich vaker zorgen over hun toekomst.

Bron: Verwey-Jonker Instituut