LHBTIQ+ en seksueel geweld


Iedereen kan te maken krijgen met seksueel geweld, ongeacht leeftijd, genderidentiteit of seksuele voorkeur. Het Centrum Seksueel Geweld is er ook voor lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender, intersekse en queer-personen!

Zij bieden professionele hulp aan iedereen die kortgeleden een ongewenste seksuele ervaring heeft meegemaakt.

Ga voor meer informatie naar www.centrumseksueelgeweld.nl/lhbtiq/