Jongeren gezocht voor pilotonderzoek naar slaapgedrag


De GGD Amsterdam start een onderzoek naar het slaapgedrag van jongeren. Daarom zijn wij op zoek naar jongeren in de leeftijd van 12-16 jaar die willen meedoen aan een pilot hiervan.

Waarom doen we een pilot?

Voor ons onderzoek naar slaapgedrag onder middelbare scholieren, gaan wij gebruik maken van een digitaal slaapdagboekje en een vragenlijst. Wij willen deze methoden graag testen onder de doelgroep. Vragen die hierbij centraal staan zijn: hoe lang duurt het invullen van de vragenlijst? Is de vragenlijst begrijpelijk? Komen de juiste thema’s aan bod?

Hoe gaan we het testen?

Eerst vragen wij jongeren het slaapdagboekje en de vragenlijst in te vullen. Daarna gaan we in gesprek om te kijken of de vragenlijst begrijpelijk was en hoe deze verbeterd kan worden. Vervolgens zullen wij wat dieper ingaan op thema’s zoals slaapgewoonten en redenen van te laat slapen.

Hoe lang duurt dit?

Het duurt maximaal 1-1,5 uur.

Wanneer en waar vindt dit plaats?

Tussen eind augustus en begin september, in Amsterdam. In afstemming met de deelnemende jongeren kiezen we een datum. De pilot zal plaatsvinden buiten schooltijd.

Wat krijgen de deelnemers ervoor terug?

De deelnemers ontvangen een cadeaubon.

Doe je mee?

Stuur een mailtje naar Maj-Britt of naar Vincent