PrivacyApp


Net gelanceerd: de PrivacyApp Jeugdhulp en jeugdbescherming. Deze app is bedoeld voor jongeren én professionals (hulpverleners) en speelt in op de behoefte van jongeren om snel informatie te krijgen over hun privacy-rechten. Het gaat om een initiatief van jeugdbranches en de VNG.

Welke vragen beantwoordt de app?

Jongeren en professionals vinden in de app antwoorden op vragen over privacy-rechten van jongeren, en op de vraag welke persoonsgegevens professionals mogen opvragen of verstrekken. Jongeren vinden bijvoorbeeld antwoord op vragen als: ‘Mag ik mijn dossier inzien?’, ‘Wat mag mijn hulpverlener doorvertellen aan andere hulpverleners of mijn ouders?’, en ‘Wat kan ik doen als ik het ergens niet mee eens ben?’.

De app is te vinden op jeugdconnect.nl, dit is een omgeving met verschillende apps voor jongeren en professionals.