GGD KOMT IN DE KLAS!


Zit je in klas 2 of 4 van het VO?

Dan komt de jeugdverpleegkundige van de GGD ook bij jou in de klas.

 

Het onderzoek  De jeugdverpleegkundige komt tijdens de (mentor)les gedurende het schooljaar twee keer in de klas.

Eerste bezoek Tijdens de eerste les vullen de leerlingen een digitale vragenlijst in. In deze vragenlijst worden vragen gesteld over de eigen gezondheid en leefstijl.

Na het beantwoorden van alle vragen, volgt er een advies op maat voor de betreffende leerling. Vervolgens wordt bij de leerling, met respect voor de privacy, de lengte en het gewicht gemeten. Afhankelijk van de bevindingen uit de vragenlijst of de waarden van het lengte-en gewichtsonderzoek, kan de leerling worden uitgenodigd voor een individueel vervolgonderzoek bij de jeugdarts of de jeugdverpleegkundige. De meetgegevens en de uitkomst van de vragenlijst worden genoteerd in het persoonlijke digitale dossier van de leerling. De gezamenlijke gegevens van alle leerlingen uit de klas vormen het klasprofiel. Dit profiel wordt door de jeugdverpleegkundige besproken met de mentor.

Tweede bezoek Tijdens de tweede les wordt door de jeugdverpleegkundige klassikaal informatie gegeven over en aandacht besteed aan: – een gezonde leefstijl voor jongeren – belangrijke gezondheidsitems voor jongeren – aandachtspunten die uit het klasprofiel naar voren zijn gekomen    In overleg met de mentor en de leerlingen van de klas is het mogelijk om te kiezen voor een extra gastles. Tijdens deze gastles wordt dieper ingegaan op een gekozen leefstijlonderwerp zoals: – relaties en seksualiteit – roken, alcohol en drugs – voeding en bewegen – groepsdruk – weerbaarheid – sociale media – gameverslaving – of een thema in overleg

Deze gastlessen worden door GGD Flevoland, afdeling Jeugdgezondheidszorg aangeboden in samenwerking met andere jeugdgezondheidsorganisaties zoals Oké op school en Tactus.

Het kan in het belang van de leerling zijn dat de bevindingen van het onderzoek worden besproken met de mentor of in het zorgteam van school. Dit gebeurt echter alleen na overleg met en toestemming van de ouders en de leerling.

Folder Voortgezet Onderwijs 

Gastles door GGD Flevoland