Gezondheidsonderzoek bovenbouw Voortgezet Onderwijs

logo gezond leven check het evenIn de bovenbouw nodigen we je uit voor een gezondheidsonderzoek met als motto ‘Gezond leven? Check het even!’. Het onderzoek is bedoeld om stil te staan bij jouw gezondheid en jouw leven, op school, thuis en in je vrije tijd en je uit te nodigen om vragen en twijfels die je hebt te stellen. Als jij dat wilt kunnen we je ondersteunen met informatie en advies of indien nodig verwijzen naar zorg.

 

Het onderzoek
Het onderzoek start met het kijken van een filmpje in de klas, waarin je uitleg krijgt hoe het onderzoek verloopt en waarvoor je bij de jeugdgezondheidszorg terecht kunt. Aansluitend vul je online een vragenlijst in over de belangrijkste gezondheidsonderwerpen. Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan je gehoor, gewicht, stemming, gevoel, alcohol/drugsgebruik, relaties, seks en omgang met anderen. In de vragenlijst kun je ook aangeven dat je vragen of zorgen hebt over een bepaald onderwerp en of je daarover wilt praten met de jeugdverpleegkundige of de jeugdarts. Direct na het invullen van de gezondheidscheck ontvang je online informatie en advies, afgestemd op de antwoorden die jij hebt gegeven.

Uitnodiging gesprek
Na de online gezondheidscheck volgt, afhankelijk van het onderwijstype en jouw eventuele vragen, een uitnodiging voor een gesprek met de jeugdverpleegkundige van jouw school. Zij zal je ook wegen en meten. Het gesprek vindt plaats op school, onder schooltijd. Je kunt ook uitgenodigd worden voor een gesprek naar aanleiding van vragen van je mentor of ouder(s)/verzorger(s). Zij kunnen namelijk ook vragen of zorgen die ze over jou hebben aan de jeugdgezondheidszorg van de GGD doorgeven. Het is de bedoeling dat ze dit vooraf met jou bespreken.

Privacy
Alles wat je invult en wat je bespreekt in een gesprek met de jeugdarts of jeugdverpleegkundige is volledig vertrouwelijk.

Vragen?
Als je op een ander moment contact wilt met de jeugdarts of jeugdverpleegkundige bij jou op school kan dat altijd. Voor een afspraak kun je bellen naar de informatie- en afsprakenlijn: 088-3556000 of mailen naar mailto:jongeren@vggm.nl

Dit filmpje is voor leerlingen van MAVO/HAVO/VWO.

http://youtu.be/fI74aJM0vTY

Dit filmpje is voor leerlingen van VMBO

https://youtu.be/j8xgvhr2gdE

Dit filmpje is voor leerlingen van het Praktijkonderwijs

https://youtu.be/1uGheh_6SMs

In jouw regio

Sommige delen van deze website verschillen per regio. Selecteer de GGD bij jou in de buurt zodat wij jou lokale tips en links kunnen tonen.

Selecteer de GGD in jouw regio