Ruzie met je vriend(in)

Familie & vrienden

Ruzie met een vriend(in)

Familie & vrienden

Ruzie met je ouders

Familie & vrienden

Ruzie tussen je ouders

Familie & vrienden

Ruzie met een docent

Familie & vrienden

Ruzie in je familie

Familie & vrienden

Problemen thuis

Familie & vrienden

Een goede relatie

Seks & relaties

Boosheid en agressie

Gevoel

Online-vrienden

Internet & mobiel